15 May

Erektilna disfunkcija

Erektilna disfunkcija je termin koji se koristi za poremećaj erekcije. Nakon dijagnostike danas se ovaj poremećaj leči u velikom procentu pacijenata. Smatra se da sa lekovima kao sto su ViagraLevitra i Cialis najveći broj ovih bolesnika može rešiti svoj problem. Uzimanje ovih lekova je dozvoljeno samo uz pregled i preporuku urologa.

Organski su uzroci erektilnoj disfunkciji uglavnom bolesti koje zahvataju sam polni organ, stanja nakon operacija (uglavnom prostate), ozleda i neke hronične bolesti, na prvom mestu dijabetes i ateroskleroza kao i neke sistemske i hormonalne bolesti. Po nekim podacima se psihološka impotencija javlja u oko 5 posto opste populacije, a uzroci takođe mogu biti raznoliki.

Erektilna disfunkcija može rezultirati teskobom, depresijom, gubitkom uverenja o svojoj vrednosti i gubitkom samopouzdanja. Lečenje erketilne disfunkcije može rezultirati značajnim poboljšanjem kvaliteta života.

Call Now Button